ANBI instelling

Stichting Informatiecentrum Derde Wereld is een ANBI instelling. Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven is 41095651 en ons fiscaal nummer is 42.57.017 (RSIN 42.57.017).

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: de heer R. van Winkel
  • Penningmeester: de heer S. van Heerebeek
  • Secretaris: mevrouw I. van Nooijen.

Beleidsplan: Onze stichting wil door fondsenwerving en handel in ‘derde wereld’ producten opbrengsten genereren voor bestemmingen in Derde Wereldlanden. We werken hiertoe uitsluitend met vrijwillige medewerkers uit de gemeente Oirschot en diens directe omgeving, op dit moment zo’n 14 mensen. We belonen onze vrijwilligers jaarlijks met een kadobon van onze winkel ter waarde van 25 euro. Verder zijn de vrijwilligers en de bestuurders onbezoldigd.

2015

Resultatenrekening:

Omzet: € 22.114 (excl. BTW)

Inkoopkosten€ 11.120,00
Huisvesting€ 7.381,00
Overige kn€ 2.020,00
Rente en gift€ 342,00
Resultaat€ 1.935,00

31-12-2015 Balans

Voorraad€ 7.100,00
Liquiditeitsmiddelen
€ 31.046,00 Rabobank
Eigen vermogen€ 38.146,00
Vreemd vermogen€ 0,00


2016

Resultatenrekening: Omzet: € 18.590 (excl. BTW)

Inkoopkosten€ 9.889,00
Huisvesting€ 6.706,00
Overige kn€ 2.498,00
Rente en gift€ 641,00
Resultaat€ 97,00

31-12-2016 Balans

Voorraad€ 7.412,00
Liquiditeitsmiddelen
€ 29.331,00 Rabobank
Eigen vermogen€ 36.743,00
Vreemd vermogen€ 0,00

2017

Resultatenrekening: Omzet: € 18.813 (excl. BTW)

Inkoopkosten€ 10.121,00
Huisvesting€ 6.497,00
Overige kn€ 2.332,00
Rente en gift€ 668,00
Resultaat€ 495,00

31-12-2017 Balans

Voorraad€ 8.049,00
Liquiditeitsmiddelen
€ 27.521,00 Rabobank
Eigen vermogen€ 35.570,00
Vreemd vermogen€ 0,00

2018

Resultatenrekening: Omzet: € 19.039 (excl. BTW)

Inkoopkosten€ 8.807,00
Huisvesting€ 7.242,00
Overige kn€ 1.792,00
Rente en gift€ 522,00
Resultaat€ 1.720,00

31-12-2018 Balans

Voorraad€ 8.220,00
Liquiditeitsmiddelen
€ 26.958,00 Rabobank
Eigen vermogen€ 35.178,00
Vreemd vermogen€ 0,00

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.